mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
PROFILI ALUMINIOWYCH

dla Politechniki Krakowskiej Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni
32 – 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 82192 - 2015; data zamieszczenia: 13 -04 - 2015

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ OŚWIADCZENIE o WYŁĄCZNOŚĆ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ - RYSUNKI PROFILI.pdf

ZP-PA-01.pdf

ZP-PA-02.pdf

ZP-PA-03.pdf

ZP-PA-04.pdf

ZP-PA-05.pdf

ZP-PA-06.pdf

ZP-PA-07.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Bochnia:


DOSTAWA
PŁYT POLISTYRENOWYCH DO TERMOFORMOWANIA ( HIPS )

dla POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA”

w Bochni
32 – 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 70114 - 2015; data zamieszczenia: 30.03. 2015

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ - WZÓR MOLETU.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAPITAŁOWEJ_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o ZGODNOŚCI Z NORMAMI__(1).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia rękojmi(1).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków ul. Warszawska 24


Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” w Bochni
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29
zawiadamia,
że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –
oznaczenie sprawy: Nr 01/ZO/PK - ZPDCEBEA/2015 pn.

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków w nieruchomości położonej w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29.


OGŁOSZENIE INTERNET.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
BLACHY ALUMINIOWEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 376418- 2014; data zamieszczenia: 17 – 11 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIAD_ O PRZYN_ do grupy KAPITAŁ__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1-5 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
ELEKTRONICZNYCH REGULATORÓW TEMPERATURY
( TERMOSTATÓW ) KOMOROWYCH, JEDNOPRZEKAŹNIKOWYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 328072 - 2014; data zamieszczenia: 03- 10 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie Zakład Produkcji Doświadczalnej w Bochni ul. Krasińskiego 29

zaprasza
do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawę kształtowników i profili stalowych

 

INFORMACJA O WYBORZE .pdf

ZAPROSZENIE OFERTOWE - kształtowniki-1.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Bochnia:

 

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach

Numer ogłoszenia: 274852 - 2014; data zamieszczenia: 19- 08 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZ_ o PRZYN_ DO GR_KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Bochnia:


DOSTAWA
SZYB ZESPOLONYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 239510 - 2014; data zamieszczenia: 17- 07 - 2014

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ .pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY(37).pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA SZYB PŁASKICH

DOSTAWA
SZYB PŁASKICH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 227940 - 2014; data zamieszczenia: 08 - 07 - 2014

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

WYJAŚNIENIE I do SIWZ dostawa SZYB PŁASKICH.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY - AKT_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOW_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ RYSUNKI SZYB PROFILOWANYCH.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ - RYSUNEK Nr 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ - RYSUNEK Nr 2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ - RYSUNEK Nr 3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ - RYSUNEK Nr 4.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
RUR MIEDZIANYCH


Numer ogłoszenia: 183220 - 2014; data zamieszczenia: 30- 05 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SKRAPLAJĄCYCH CHŁODZONYCH POWIETRZEM


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 158334 - 2014; data zamieszczenia: 12 - 05 - 2014

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY ELEMENTÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAPITAŁOWEJ_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU PARAMETRÓ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE UDZIELENIA RĘKOJMI.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8a do SIWZ WYKAZ ZREALIZ_ DOSTAW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-02.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-03.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-04.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-05.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 14 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-06.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Bochnia:
DOSTAWA
BLACHY NIERDZEWNEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 140720 - 2014; data zamieszczenia: 25 -04 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o ZGODNOŚCI Z NORMAM_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia rękojmi_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
PŁYT z POLIMETAKRYLANU METYLU ( PMMA )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 10 - 04 - 2014; data zamieszczenia: 122748 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

DO SPRZEDANIA:

Samochód dostawczy    marki FS LUBLIN

 

OGŁOSZENIE - DO SPRZEDANIA.pdf
 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawyDOSTAWA
OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 94372 - 2014; data zamieszczenia: 20 -03-2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIE DO SIWZ_.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ dot_ art_ 22 ust_ 1 i art_ 24.pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ dot_ art_ 44(1).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_(1).pdf

usZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE na auto-cysterny.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

 

DOSTAWA
PROFILI ALUMINIOWYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 74676 - 2014; data zamieszczenia: 06- 03 - 2014


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOW_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ OŚWIADCZENIE o WYŁĄCZNOŚĆ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ - RYSUNKI PROFILI.pdf

ZP-PA-01.pdf

ZP-PA-02.pdf

ZP-PA-03.pdf

ZP-PA-04.pdf

ZP-PA-05.pdf

ZP-PA-06.pdf

ZP-PA-07.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

 dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 54432 - 2014 data zamieszczenia: 17 – 02 - 2014

 

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIA I do SIWZ dostawy PAROWNIKÓW.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY ELEMENTÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ - WYMIARY PAROWNIKÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1(1).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_(2).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ grupy KAPITAŁOWEJ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚW_ o POSIAD_ DEKL_ CE(4).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE o rękojmię.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ - ZP-CB-24R.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ - ZP-CBCAMP020.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do SIWZ - ZP-CBCAMP030.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do SIWZ - ZP-PAM-16R.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do SIWZ - ZP-PZW-8R.pdf

ZAŁĄCZNIKI Nr 9 - 13 - ZESTAWIENIE RYSUNKÓW.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
PŁYT POLISTYRENOWYCH DO TERMOFORMOWANIA ( HIPS )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 44710 - 2014; data zamieszczenia: 7 - 02 - 2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIA I do SIWZ dostawy PŁYT HIPS.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

Załącznik nr 2a do SIWZ - wzór moletu.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAPITAŁOWEJ_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o ZGODNOŚCI Z NORMAMI__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia rękojmi.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
BLACHY ALUMINIOWEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 491440 - 2013; data zamieszczenia: 29 - 11- 2013

 

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1-5 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAP.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

I. Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na
sprzedaż samochodu ciężarowego marki MAN

 

UNIEWAŻNIENIE - MAN.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

REGULAMIN.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU.pdf

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.pdf

 


 

II. Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na
sprzedaż przyczepy marki KONAR

 

UNIEWAŻNIENIE PRZYCZEPA.pdf

X OGŁOSZENIE.pdf

X REGULAMIN.pdf

X SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDÓW.pdf

X UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.pdf

 


 

  Sprzedaż środków trwałych:
 
   I.  Ogłoszenie  o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki MAN.

 

UNIEWAŻNIENIE MAN.pdf

x OGŁOSZENIE MAN.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

REGULAMIN.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDÓW.pdf

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.pdf


II.  Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż przyczepy marki KONAR

 

UNIEWAŻNIENIE PRZYCZEPA.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

REGULAMIN.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDÓW.pdf

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z PŁYT MDF I SKLEJKI
DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 443936- 2013; data zamieszczenia: 31-10 - 2013

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 .pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ RYS_ Nr 405-209-01-00.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ RYS_ Nr 405_1-009-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ RYS_ Nr 405_1-09-00-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do SIWZ RYS_ Nr 405-209-01-00.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do SIWZ RYS_ Nr 405_2-009-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do SIWZ RYS_ Nr 405_2-09-00-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 14 do SIWZ RYS_ Nr 15_10.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 15 do SIWZ RYS_ Nr 015_1-1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 16 do SIWZ RYS_ Nr 407_ 1-2.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Bochnia:


DOSTAWA
ELEKTRONICZNYCH REGULATORÓW TEMPERATURY
( TERMOSTATÓW ) KOMOROWYCH, JEDNOPRZEKAŹNIKOWYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 405698 - 2013; data zamieszczenia: 07-10 - 2013

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA.PDF


WYJAŚNIENIE II do SIWZ dostawa TERMOSTATU .pdf

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE I do SIWZ dostawa TERMOSTATU.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 .pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Bochnia:


DOSTAWA
REGULATORÓW TEMPERATURY ( TERMOSTATÓW )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 380404 - 2013; data zamieszczenia: 19- 09- 2013

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE do grupy KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) za
wiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniach
od 26-08-2013r. do28-08-2013r.

w trybie zamówienia z wolnej ręki na USŁUGI TRANSPORTOWE dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni oznaczenie sprawy: 68/ZP/OBRCEBEA/2013
została w dniu 30-08-2013r. zawarta umowa z


Firma Transportowo-Usługowa
Jarosław Struzik Krzeczów 227 32 – 700 Bochnia


na realizację zamówienia w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf


 

 

 


„ USŁUGI TRANSPORTOWE”


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej w Bochni ul. Krasińskiego 29
- oznaczenie sprawy : 66/ZP/OBRCEBEA/2013
- IV – e postępowanie
zostało


UNIEWAŻNIONE


Podstawa prawna:
art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ZAW_ O UNIEWAŻNIENIU.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Bochnia:


DOSTAWA
PROFILI HUTNICZYCH – KĄTOWNIKI I KSZTAŁTOWNIKI STALOWE


Numer ogłoszenia: 01 - 08 - 2013; data zamieszczenia: 307990 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1 - 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NOR_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE do.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

USŁUGI TRANSPORTOWE


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 259624 - 2013; data zamieszczenia: 04 - 07 - 2013

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ art_ 24 ust_ 1 pkt_ 2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ - WYKAZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADZC_O ODPOW_ MAT_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
BLACHY OCYNKOWANEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 252858 - 2013; data zamieszczenia: 01 - 07 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIE I do SIWZ dostawa BLACHY OCYNK_.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 2_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZ_ o PRZYN_ DO GR_KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę BLACHY NIERDZEWNEJ W ARKUSZACH
dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni
oznaczenie sprawy: 52/ZP/OBRCEBEA/2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI


Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)


USŁUGI TRANSPORTOWE


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 229086 - 2013; data zamieszczenia: 14 - 06 - 2013

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ art_ 24 ust_ 1 pkt_ 2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ - WYKAZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZ_ O ODPOW_ MAT_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - o ZATRUDNIENIU.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA

dwuskładnikowego systemu do wytwarzania pianki poliuretanowej


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 229162 – 2013 ; data zamieszczenia: 14 - 06 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIA do SIWZ.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ 1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZ_ o PRZYN_ DO GR_KAP_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Bochnia:


DOSTAWA
SZYB ZESPOLONYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 202208 - 2013; data zamieszczenia: 25 - 05 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
RUR MIEDZIANYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 195222 - 2013; data zamieszczenia: 20 - 05 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

WYJAŚNIENIE I do SIWZ dostawa RUR Cu.pdf


 OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Bochnia:

DOSTAWA
SZYB PROSTYCH I ZESPOLONYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 157960 - 2013; data zamieszczenia: 22 - 04 - 2013

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24_(13).pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

WYJAŚNIENIE I do SIWZ dostawa SZYB PROSTYCH I ZESPOLONYCH.pdf

/WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Bochnia:


DOSTAWA
PŁYT z POLIMETAKRYLANU METYLU ( PMMA )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 128818 - 2013; data zamieszczenia: 03 - 04 - 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) zawiadamiamy,
że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniach


od 08-01-2013r. do 11-03-2013r.
w trybie zamówienia z wolnej ręki


na dostawę WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW
dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni
oznaczenie sprawy: 51/ZP/OBRCEBEA/2012


została w dniu 11-02-2013r. zawarta umowa z
SEST-LUVE POLSKA Sp. z o.o.
44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego 30
na realizację zamówienia w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wartość zamówienia na dzień podpisania umowy wynosi
353 184,33 zł brutto.


Postępowanie o zamówienie publiczne było prowadzone w trybie
zamówienia z wolnej ręki ( art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP ) – jako trzecie
postępowanie dla tych produktów.


Uzasadnienie:
Wynegocjowane ceny jednostkowe oraz treść umowy spełniają
oczekiwania Zamawiającego.
 

Kierownik Zamawiającego :
Bogumił STĘPLEWSKI

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )


Bochnia:
DOSTAWA
OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 88478 - 2013; data zamieszczenia: 05-03 -2013

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf 

x OGŁOSZENIE.pdf

x SIWZ.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZ_ dot_ art_ 24 ust_ 1 i 2_.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE na auto-cysterny.pdf

x ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
PROFILI ALUMINIOWYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 40604- 2013; data zamieszczenia: 30- 01- 2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ OŚWIADCZENIE o WYŁĄCZNOŚĆ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ - RYSUNKI PROFILI.pdf

ZP-PA-01.pdf

ZP-PA-02.pdf

ZP-PA-03.pdf

ZP-PA-04.pdf

ZP-PA-05.pdf

ZP-PA-06.pdf

ZP-PA-07.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
PŁYT POLISTYRENOWYCH DO TERMOFORMOWANIA ( HIPS )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 30614 - 2013; data zamieszczenia: 22 - 01 -2013

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

 

Przetarg nieograniczony na wybór firmy finansującej zakup wysokociśnieniowego agregatu spieniającego w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEAZakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 521328 - 2012; data zamieszczenia: 20 - 12 - 2012

 

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁ_ Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁ_ Nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE.pdf

ZAŁ_ Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pkt_ 2__(1).pdf

ZAŁ_ Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 ust__.pdf

ZAŁ_ Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia.pdf

ZAŁ_ Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

DOSTAWA
AGREGATU SPIENIAJĄCEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO PRZEZNACZONEGO DO KONTROLOWANEGO MIESZANIA KOMPONENTÓW.


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 493884 - 2012; data zamieszczenia: 06 -12 - 2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
AGREGATU SPIENIAJĄCEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO PRZEZNACZONEGO DO KONTROLOWANEGO MIESZANIA KOMPONENTÓW.

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY AGREGATU.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁN_ PARAMETR_ URZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY(1).pdf


 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) zawiadamiamy,
że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniach


od 24-05-2012r. do 26-10-2012r. z
Aperam Stainless Services & Solutions Poland sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie ul. Krupanka 97


w trybie zamówienia z wolnej ręki
 

na
Dostawę
blachy nierdzewnej w arkuszach
dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni.


postępowanie zostało w dniu 26-10-2012r.
unieważnione
oznaczenie sprawy: 40/ZP/OBRCEBEA/2012

 

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
AGREGATU SPIENIAJĄCEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO PRZEZNACZONEGO DO KONTORLOWANEGO MIESZANIA KOMPONENTÓW.


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 457470 - 2012; data zamieszczenia: 19-11 - 2012

 

OGŁOSZENIE - INTERNET.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY AGREGATU.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁN_ PARAMETR_ URZ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 441752; data zamieszczenia: 09-11 - 2012

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWYpdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY ELEMENTÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 p_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 2_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚW_ o POSIAD_ DEKL_ CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji__.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIKI Nr 9 - 13 - RYSUNKI.pdf

ZP-CB-24R(2).pdf

ZP-CBCAMP020(2).pdf

ZP-CBCAMP030(2).pdf

ZP-PAM-16R(2).pdf

ZP-PZW-8R(1).pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
BLACHY ALUMINIOWEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 441474- 2012; data zamieszczenia:09- 11 - 2012

 

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 ust_ .pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1-6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM__.pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d_.pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SKRAPLAJĄCYCH CHŁODZONYCH POWIETRZEM


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 415116 - 2012; data zamieszczenia: 24 - 10 - 2012

 

OGŁOSZENIE agregaty.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY ELEMENTÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU PARAMETRÓ_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-01.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-02.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do SIWZ Rys_ ZP-AGR-03.pdf

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU- INTERNET.pdf 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 )
Bochnia:


DOSTAWA
WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 368624 - 2012; data zamieszczenia: 27- 09 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY ELEMENTÓW.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚW_ o POSIAD_ DEKL_ CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWYpdf

ZAŁĄCZNIKI Nr 9 - 13 - RYSUNKI.pdf

ZP-CB-24R.pdf

ZP-CBCAMP020.pdf

ZP-CBCAMP030.pdf

ZP-PAM-16R.pdf

ZP-PZW-8R.pdf

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU.pdf


 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) zawiadamiamy,
że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniach


od 02-04-2012r. do 10-09-2012r. z
Embraco Aspera Odorinska Cesta 2
052 01 Spisska Nova Ves – Slovakia


w trybie zamówienia z wolnej ręki
na dostawę AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SKRAPLAJĄCYCH
CHŁODZONYCH POWIETRZEM


dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni
postępowanie zostało w dniu 10-09-2012r.
unieważnione .


oznaczenie sprawy: 34/ZP/OBRCEBEA/2012

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU.pdf


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
REGULATORÓW TEMPERATURY ( TERMOSTATÓW )

dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 300560 - 2012; data zamieszczenia: 14- 08- 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d_pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
REGULATORÓW TEMPERATURY ( TERMOSTATÓW )


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 271558 - 2012; data zamieszczenia: 26 -07 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 2_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

PDF - OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU- .pdf
 

 


 DOSTAWA PROFILI HUTNICZYCH – KĄTOWNIKI I KSZTAŁTOWNIKI STALOWE


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia: 262508 - 2012; data zamieszczenia: 20 - 07 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1 do 5do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NOR_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


 


 

DOSTAWA
BLACHY OCYNKOWANEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29


Numer ogłoszenia:121859 - 2012; data zamieszczenia: 01-06 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24 _.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

userfiles/WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

DOSTAWA
RUR MIEDZIANYCH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 150882- 2012; data zamieszczenia: 11- 05 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU NORM.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


DOSTAWA
BLACHY NIERDZEWNEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 138694- 2012; data zamieszczenia: 30 - 04- 2012

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE - Ko_.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


DOSTAWA
BLACHY NIERDZEWNEJ W ARKUSZACH


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 81769 - 2012; data zamieszczenia: 11 – 04 – 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22 - Kopia_d….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-1 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6-2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o DEKLARACJI CE - Ko….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

WYJAŚNIENIE do SIWZ-aktualizacja.pdf

OGŁOSZENIE - UNIEWŻNIENIE.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


DOSTAWA
DWUKOMPONENTOWEGO SYSTEMU POLIURETANOWEGO DO WYTWARZANIA IZOLACJI
TERMICZNYCH Z NIEODPŁATNYM UŻYCZENIEM WYSOKOCIŚNIENIOWEGO
URZĄDZENIA PRZEZNACZONEGO DO KONTORLOWANEGO MIESZANIA TYCH
KOMPONENTÓW.


dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA
Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
Numer ogłoszenia: 81709 - 2012; data zamieszczenia: 11 – 04 - 2012

 

OGŁOSZENIE.pdf

SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY SYSTEMU POL.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ WYMAG_ PARAMETRY URZĄDZENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 24 ust_ 1 pk….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE OS_ FIZ_ dot_ art_ 24….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot_ art_ 22.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6a do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁN_ PARAMETR_ SY….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6b do SIWZ OŚWIADCZENIE o SPEŁN_ PARAMETR_ UR….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji_d….pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY UŻYCZENIA.pdf

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU.pdf

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: JERZY WITEK
Dokument z dnia: 11.04.2012
Dokument oglądany razy: 25 684
Opublikował: Piotr C
Publikacja dnia: 22.04.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl